Patrons

Dr. Anand Pandit

Dr. Ramchandra Dhongade, Dr. Prabhakar Burute,

Dr. Sharad Agarkhedkar,  Dr. Jagdish Dhekne, Dr. Pramod Jog,

Dr. Achyut Kalantre, Dr. Vaijayanti Bapat

 

Advisory

Dr. Shishir Modak, Dr. Barnali Bhattacharya, Dr. Lalit Rawal,

Dr. Jayant Joshi

 

Organising Chairperson

Dr. Sanjay Mankar

 

Organising Co- Chairperson

Dr. Sanjay Lalwani, Dr. Anand Deshpande

 

Organising Secretaries

Dr. Parag Gaikwad, Dr. Sanjay Natu

Organising Co-Secretaries

Dr. Shirish Kankaria, Dr. Deepak Mulay

Treasurer

Dr. Shilpa Yadav (Dudhgaonkar)

Co-Treasurer

Dr. Nandini Malshe,  Dr. Sandesh Runwal

Scientific Committee

Dr. Sanjay Bafna (Chairperson),

Dr. Pramod Kulkarni, Dr. Vijay Kalrao, Dr. Vijay Warad, Dr.  Shashank Kadam